PharmaCBD Delta-8 / Delta-9 Mixed Fruit Snacks (450 mg Total Delta-8-THC + 450 mg Total Delta-9-THC)

$40.00

Contains 30 pieces, each containing 15 mg of Delta-8 THC & 15 mg of Delta-9-THC

Features: Delta-8-THC, Delta-9-THC, Vegan

Brand: PharmaCBD

Category: